Inbjudan Lindströms Båtvarvs AB:s Cup med GP 2 för C55 på Dalarö

Tävling: Lindströms Båtvarv AB:s Cup med Grand Prix 2 för C55 på Dalarö.
Datum: 24 maj 2015.
Arrangör: Dalarö Båtklubb.
Anmälan: Klicka för att gå till anmälningsformuläret

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.

1.2 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF:s Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören. Huvudsponsor är Lindströms Båtvarv.

1.3 En tävlande som lämnar land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här
regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläderna eller personlig
utrustning eller när tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter
och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR
Appendix S 17.2. En båt som bryter mot denhär regeln kan varnas eller straffas
på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Dalarö Båtklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast den 23 maj, 2015 i formuläret du hittar här:till anmälningsformuläret.
Anmälningsavgiften är 400.SEK och betalas genom Bankgirokonto:
128-6483 till Dalarö Båtklubb och skall ha inkommit på DBK:s bankgiro senast
den 23 maj, 2015. Kortbetalning mottages inte.

Ange på inbetalningen:
– GP 2 C55, Dalarö
– Segelnummer
– Inbetalare
– Skepparens namn

4. Registrering och besiktning
4.1 Registrering ska göras på Tävlingsexpeditionen i Askfatshamnen, Dalarö senast kl. 09.00 den 24 maj 2015.

4.2 Saknas elektroniskt mätbrev via SSF ska mätbrev eller klassbevis visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 Besiktning kan genomförs stickprovsvis under regattan.

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram
6.1 Söndag 24 maj 7.30 – 9.00 Registrering på Tävlingsexpeditionen i Askfatshamnen, besiktning och säkerhetskontroll.
9.00 Skepparmöte.
10.00 Varningssignal för dagens första kappsegling.
Prisutdelning i Askfatshamnen så snart kappseglingarna är avslutade.

6.2 5 kappseglingar är planerade.

7. Genomförande
7.1 Ingen gruppindelning.

8. Kappseglingsområde
8.1 Kappseglingarna genomförs på Sandemarsfjärden.

9. Banan
9.1 Banan är en kryss-läns-bana.

10. Poängberäkning
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11. Priser
– Cuppriser till 1:a, 2:a och 3:e plats.

INFORMATION

OFFENTLIGGÖRANDE
Dalarö Båtklubb kommer att publicera anmälnings- och resultatlistor samt bilder från regattan på Internet och i media. Anmälan innebär att deltagande båtar och besättningar samtycker till publicering.

VÄGBESKRIVNING

Från Stockholm
Väg /motorväg/ nr 73 söderut mot Nynäshamn. Sedan avfarten till Handen passerats ta av nästa avfart mot DALARÖ. Fortsätt c:a 2 mil mot Dalarö.Passera kyrkogård med klockstapel på vänster sida. Över kanalbron, ta till höger mot Dalarö samhälle. Ta första avfart till höger mot Askfatet. Följ vägen till parkeringsplatsen efter Dalarö Idrottshallen på vänster sida.

Dalarö
För deltagande båtar som vill komma till Dalarö före regattan finns tillgång till hamnplatser i Askfatshamnen. Kontakta: Fredrik Kilian.

Uppställningsplatser för trailers – sjösättning
Uppställningsplats för bilar med båttrailers finns på avlyst område på parkeringsplatsen vid Askfatshamnen. Sjösättningsramp finns på DBK:s område i Askfatshamen.

adminInbjudan Lindströms Båtvarvs AB:s Cup med GP 2 för C55 på Dalarö